איך מחשבים זרם מתח והספק במעגל מעורב של נגדים

איך מחשבים זרם מתח והספק במעגל מעורב של נגדים

 דוגמא לשאלה מבגרות אלקטרוניקה

בדוגמא זו אני מדגים חישובים שונים של מעגל מעורב.
אם הצלחתם לעקוב ולהבין מה ההגיון, תוכלו לפתור מעגלים אחרים על פי אותם העקרונות.

המעגל שבשאלה

השאלות

סרטון הסבר

 

פיתרון סעיף 1

פיתרון סעיף 2

 

פיתרון סעיף 3

כתיבת תגובה