מדריך הסבר – תקשורת טורית מקבילית סינכרונית אסינכרונית UART RS232

מדריך הסבר – communication תקשורת טורית מקבילית סינכרונית אסינכרונית  UART RS232

סרטון מבוא – מה כל מושג אומר?

איך ליצור ואיך לדגום תזמונים לסיגנלים בעזרת תוכנה?

איך לתקשר עם מחשב PC [ מערכת הפעלה חלונות]?

רוטינות שידור וקליטה להפעלת UART  עבור  המעבד AT89S52

RI TI SBUF TMOD SCOM SMOD

מספר דוגמאות לשימוש בתקשורת טורית

שליטה על זוית מצלמה ממחשב PC

תקשורת בין מחשב PC למעבד AT89S52

מערכת מכאנית המתקשרת עם מחשב.
המחשב מזרים פקודות ליחידה המכאנית הכוללת מעבד ATMEGA2560