פרויקט יב אלקטרוניקה

פרויקט יב אלקטרוניקה

לעיתים אין הבדל משמעותי מבחינת היקף העבודה של פרויקט יב בהשוואה לפרויקט טכנאי [יג].

בשני המקרים יש לבנות מערכת הכוללת אלקטרוניקה ומיקרו מעבד שכמובן מחייב גם כתיבת תוכנה.

ראו רשימת רעיונות

שמו לב, הרשימה די ארוכה אבל ניתן בקלות להוסיף עוד רעיונות וגם לאחד כמה רעיונות לפרויקט אחד.

פרויקט יב יכול להתבצע בקבוצות בתנאי שהיקפו גדול מספיק אבל יש לבחור טוב את השותפים ראו פה

ניתן כמובן גם להתייעץ עמי בעניין בחירה או ביצוע פרויקט יב אלקטרוניקה.

מספר דוגמאות לפרויקטים שהסתיימו – פרויקט יב