מעגל גוזר, סימולציה ובנייה

מתי צריך גוזר? מה זה מעגל גוזר?

גזירת פונקציה מאפשרת לנו לקבל פונקציה חדשה שמחזירה לנו את _קצב _ השינוי.

ז”א שאם פונקציה משתנה בנקודה מסוימת בחדות, הנגזרת באותה נקודה תהיה גדולה.

אז הנגזרת היא מדד לחדות השינוי.
הנגזרת יכולה להיות חיובית או שלילית לפי מגמת השינוי.

באלקטרוניקה משתמשים במעגל גוזר כדי לקבל את פונקציית השינוי.

אם נכניס גל מרובע למעגל גוזר נקבל רוב הזמן אפס וולט וברגע השינוי מתח גבוהה – עבור עליה ומתח נמוך [או שלילי] עבור ירידה.

קבל כידוע יאפשר זרם דרכו רק עד טעינתו, כך שקבל יכול לשמש אותנו במעגל גזירה – כשהקבל הוא חלק מקבוע זמן.

מכאן מעגל גוזר יכול לשמש באלקטרוניקה לקבלת דופק צר כל שינוי בגל מרובע.

——גל מתקבל מגזירת גל מרובע
ללא הדיודה

הסבר על מעגל הגוזר, תפקיד הדיודה, סימולציה ומדידות פה

דוגמה לשימוש במעגל גוזר