מדריך: ספק מתח, ממיר DC to DC, ספק ממותג ספק לינארי.

מדריך: ספק מתח

ממיר DC to DC,
ספק ממותג
ספק לינארי.
נצילות
הפסד הספק

איך ייתכן שהגדלת המתח מורידה את הזרם?
איזה עומס מתנהג כך?


לפני שתמשיך למד  מה זה PWM


הסבר התופעה: הגדלת המתח מורידה את הזרםאיך ממירים מתח חילופין למתח ישר? 
מה תפקיד הקבל? מה זה סינון?
AC TO DCהסבר וסכמה של ספק מתח מיוצב בעזרת   LM7805


איך נראה תכנון של ספק לינארי המבוסס על טרנזיסטורים וזנר.מתי כדאי להשתמש בספק לינארי ומתי בממותג?

בקרוב…


איך עובד ספק מתח [כוח] ממותג? הסבר, סכמה וגם שיקולי תכנון – קליק