מדריך: חיבור לוח מקשים keypad למיקרומעבד

אחד מאמצעי הקלט הנפוצים ביותר והעתיקים ביותר במערכות ממוחשבים הוא לוח המקשים.

קימים גדלים שונים ושיטות ממשק שונות.

אני נותן כאן סקירה של דרכי החיבור של לוח מקשים למיקרומעבד .

לפני שנתחיל צריך לדעת

חלק ראשון
מה זו מטריצת מקשים? מהי סריקת מקשים? מה זה ריבוב זמנים? מה זה אפס רץ? איך ניתן לסרוק לוח מקשים 4X4 בעזרת תוכנה בלבד?
קוד דוגמא + הסבר
איך זה חוסך קווי IO ?

חלק שני

סריקת מקשים בעזרת חומרה יעודית.
הרכיב 74C922, הרכיב 74C922
שליטה על קצב השליטה, ריטוט מקשים
תרשים מלבני, תפקידי הפינים.

חלק שלישי

איך ניתן לחבר 32 מקשים ויותר אל מיקרומעבד?
מה החלופות? יתרונות וחסרונות.
שימוש בלוגיקה נוספת לפענוח המקשים.
איך 74138 יכול לעזור בפענוח מקשים.

חיבור מקשים על תצוגה

ריבוב על ריבוב עבור ערכה של AT89S52 לבקר תצוגת LCD נועל, ניתן לנצל אותו לחיסכון בקוי IO של המעבד.
חיבור לוח מקשים keypad 3X4 4X4 למיקרו מעבד על גבי קוי הנתונים של התצוגה.